Oda Delivery 4+

Express Transportion LLC

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

oda delivery order anything, anytime ODA Hero is Ready!

How? Follow these simple steps:

Choose the location you want to buy from.

After you choose a place, write the instruction of your order by adding some pictures
After you finished send the request to your oda hero to deliver your order to your doorstep.

Choose a paying method, check out, relax, and wait for your order!

Order Your Groceries Online With oda , we ensure that our customers get everything delivered. With a promise of 1~2-hours delivery.

Grocery Restaurant, Food, or anything home Delivery | Shopper is ready for you!
our social media accounts @OdaDelivery Twitter @OdaHelp

WhatsApp 0501271111
Hotline 920001360

https://odadelivery.com

Có gì Mới

Phiên bản 4.6.5905

- Improve performance;
- Fix bugs.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Express Transportion LLC, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Naturale Stores
Ẩm Thực
XeatDriver
Ẩm Thực
All in one Delivery Solution
Ẩm Thực
جايلك
Ẩm Thực
Central Supercenter
Ẩm Thực
لافيا لاونج | Lavia Lounge
Ẩm Thực