Online Office 17+

Trang Tran

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Online Office là ứng dụng có thể giúp người dùng khách hàng của Online Office xem được các thông tin mới trong hệ thống.
Ngoài ra ứng dụng còn có tính năng nhận thông báo khi khách hàng có tin mới trên hệ thống Online Office.

What’s New

Version 1.9.4

+ Điều chỉnh hiển thị nội dung của các văn bản trục liên thông bị lỗi.
+ Mặc định ngày hệ thống khi bỏ trống ngày sinh.
+ Đóng mở module web theo phân quyền.

App Privacy

The developer, Trang Tran, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Business
Productivity
Business
Finance
Business