Screenshots

Description

På och i är en app för att träna prepositioner (lägesord). De lägesord som tränas är: I, på, under, över, bredvid, framför och bakom.
Appen är framtagen efter önskemål från logopeder och är framtagen i samarbete med logopeder inom barnhabilitering. Den riktar sig till främst till barn med försenad språkutveckling eller med svenska som andraspråk men är även utmärkt att använda till små barn utan språkförsening.

Appen innehåller fem delmoment:

Kojan där man tränar på och i.
Bordet där man tränar på, under och bredvid.
Tunnan där man tränar framför, bakom och i.
Båten där man tränar över, under och i.

I dessa fyra övningar hörs en röst som säger var figuren i programmet vill vara nu. Genom att trycka på rätt knapp går figuren dit och en belöningsanimation slumpas fram. Man får också en stjärna uppe i vänstra hörnet. När man samlat fem stjärnor åker de ner och fyller på bägaren nere till vänster. När bägaren är full kommer man till en belöningssida och får en medalj. Man kan samla fem medaljer.
Trycker man på fel knapp upprepas uppmaningen igen till dess att man tryckt på knappen som motsvarar lägesordet.

Huset som är en liten berättelse där man ska lyssna efter lägesord och trycka på rätt knapp för att få historien att utspela sig. Den här övningen är lite svårare och kan användas för att se om man kan urskilja lägesorden i lite längre meningar. Här ingår alla lägesord som tränats i de andra övningarna.

Trycker man på högtalaren upprepas meningen i alla delmomenten så att man har möjlighet att lyssna flera gånger.

Man måste aktivt trycka på pilen för att komma vidare till nästa uppgift för att ge tid till att sitta bredvid och prata om det som hänt på skärmen.

What’s New

Version 1.0.1

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

App Privacy

The developer, Sollan Fallman Torefeldt, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like