Snímky obrazovky

Popis

Addictive game to challenge your focus and quick decision making. Your goal is to fill different tasks based on showed shapes combination.
Play this interesting and beneficial game on iPhone, iPad and soon also on other Apple devices.

How to play?

Game
The principle of the game is to hit in two or three lines colorful geometric shapes by the template and get points for the task.

Extra points
You can also get points by hitting different shapes of the same color or the same shapes of the same color.

Hits
To fulfill the task you have magazine with five hits. After each bad shot, you will lose one bullet but if they accomplish the task, so you fill the magazine. If you empty the magazine, so the game is over. Magazine can be filled also by running ads in Pause mode of the game.

Coins
For each hitting of the same color or same shape and color you get coins. These coins can be exchanged for a Joker who randomly replace the object on the template.

Joker
The joker is universal and replaces the shape and color at that row and so makes it easier to accomplish the task. In two lines will replace the one position and in three lines maximum of two positions. Click on the joker under coins and use the joker. Joker has a value of 150 coins.

And why is the game beneficial?! By playing this game you can improve your reflexes, concentration and memory.

What is…
color - different shapes with same color
color+shapes - the same shapes with the same color
Pairs - templates that you have to hit
Bingo - Pair + shape-color

- Hit the same color, the same color+shapes and the Pairs (task)
- Collect coins and use joker
- Beat your friends
- Compare your score and achievements on Game Center
- Play many number of levels
- Train your brain and concentration
- Have FUN

Thanks for downloading and playing this GAME

************
Návyková hra, ktorá vyzve Vašu pozornosť a rýchle rozhodovanie. Vaším cieľom je splniť rôzne úlohy podľa zobrazenej kombinácii farebných tvarov.
Zahraj si túto zaujímavú a prospešnú hru na iPhone, iPade a čoskoro aj na ostatných Apple zariadeniach.

Ako hrať?

Hra
Princípom hry je zasiahnuť v dvoch alebo v troch riadkoch farebné geometrické útvary podľa predlohy a získať body za splnenie úlohy. Jednotlivé riadky sa pohybujú rôznou rýchlostou a rôznym smerom.

Extra body
Body môžete získať aj za zasiahnutie rôznych tvarov rovnakej farby alebo rovnakých tvarov v rovnakej farbe.

Strely
Na splnenie úloh máte k dispozícii zásobník s piatimi strelami. Po každej neúspešnej strele prídete o jeden náboj ale v prípade, že splníte úlohu, tak sa Vám zásobník naplní. Ak sa Vám zásobník vyprázdni, tak sa hra končí. Zásobník si môžete naplniť aj pomocou spustenia reklamy pri pauznutí hry.

Mince
Za každé zasiahnutie rovnakej farby alebo rovnakého tvaru a farby získate mince. Tieto mince môžete zameniť za žolíka, ktorý náhodne nahradí objekt na predlohe.

Žolík
Žolík je univerzálny a nahrádza tvar a farbu v danom riadku a tým Vám zjednoduší splnenie úlohy. V dvoch riadkoch nahradí jednu pozíciu a v troch riadkoch maximálne dve pozície. Ak chceš použiť žolíka tak klikni na ikonku pod mincami. Žolík má hodnotu 150 mincí.

A prečo prospešná hra?! Hraním tejto hry si môžete vylepšiť postreh, koncentráciu a pamäť.

Čo je…
color - rôzne tvary s rovnakou farbou
color+shape - rovnaké tvary s rovnakou farbou
Pairs - predloha, ktorú musíte trafiť
Bingo - Pair + shape-color

Novinky

Verzia 2.3

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Advertisement test mode off.

Ochrana súkromia v apkách

Vývojár mayabella s.r.o. neposkytol spoločnosti Apple podrobnosti o svojich zásadách ochrany súkromia a o zaobchádzaní s údajmi. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia vývojára.

Žiadne podrobnosti o ochrane údajov

Vývojár musí pri odoslaní nasledujúcej aktualizácie poskytnúť podrobnosti o ochrane osobných údajov.

Podporuje

  • Game Center

    Vyzvite priateľov a zistite, ako sa darí tým najlepším a čo kto dosiahol.

  • Rodinné zdieľanie

    Ak povolíte Rodinné zdieľanie, túto aplikáciu bude môcť používať až šesť členov rodiny.

Viac od tohto vývojára

Mohlo by sa vám páčiť