Screenshots

Description

Tento materiál určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Sluchové rozlišování je předpokladem správné výslovnosti. Výslovnost a sluchové rozlišování podmiňuje zvládnutí některých pravopisných jevů, např. rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování sykavek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni.

Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného nácviku čtení a psaní. Některá cvičení společně se zvukovým doprovodem mohou být prevencí školního selhávání a lze je provádět již v předškolním věku.

Součástí souboru jsou zvukové soubory ke stažení, neboť řadu cvičení žák vypracovává na základě zvukové nahrávky.

Materiál je též určen pro děti s nesprávnou výslovností, děti s dyslexií a dysortografií, pro děti s vadami sluchu popř. s dalšími obtížemi, jejichž jednou z příčin může být nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání. Je vhodný pro individuální i skupinovou práci včetně práce ve třídě.

What’s New

Version 1.0.8

Opravy chyb

Information

Seller
FreeTech services, spol. s r.o.
Size
207.1 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 12.2 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

Czech, Slovak

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free
In-App Purchases
  1. Měsíční odběr $8.99
  2. Roční odběr $45.99

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like