Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Personality is one of the most important invisible parts of any person either he/she is young or old age. Personality makes a person perfect.

So, what is personality? Sorry, what is perfect personality? Everyone has a personality either is normal or more impressive but what personality actual is? Personality is defined as the set of habitual behaviours, cognitions and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors. Just a human being can differ in great deals in terms of their physical traits (height, weight, hair, and so on), they also differ in terms of mental and behavioural traits, for instance, some people are noticeably talkative and outgoing while others are noticeably quiet and reserved.
Personality Psychology Premium is a PAID app in the market for applications which helps you with knowing your personality score, to analyze your personality. It is unlike the free personality development, personality testing applications.
This is a highly professional and next level application which really helps you to improve your personality, the making of application is done with the logic and planning which made the application making effort double as compare to other FREE / SILLY personality psychology building apps. This is the reason it comes in a PAID version.
We have a wide range of personality and psychology brain tests and games presented in a pleasant/funny way. By this personality and psychology brain test and games, you can improve yourself and you can also know much more about yourself. And you can also analyze your ability and find out what actually in your mind.

Psychological problems are very common nowadays but due to lack of understanding, we are unable to figure out that with what psychological problem we suffer and how to overcome. No fake promises, no fake outcomes, we charge genuinely for the help Personality Psychology Premium app provides you with knowing yourself in a better and productive way.

Psychological problems nowadays have no age bar and this is the reason we don't agree to believe that we are suffering from some psychological disorder or concerns. Personality Psychology Premium app's concept is very simple and crystal clear, we have a series of test and thus based on their results we give you a perfect analysis report of your psychological and mental status. Which help you to determine: What inside and outside going on.

To list few of the Tests:
THE INSIDE:
To better know the answers of following questions: Am I happy? Do I like myself? Am I free as a bird? Am I obsessed? Am I stressed? Do I feel healthy? Do I feel guilty?
THE OUTSIDE:
To better know the answers of following questions: Am I ambitious? Am I adventurous? Am I always right? Am I peaceful? Is my mind stuck? Do I use people? Am I tough?
THE ACTIONS:
To better know the answers of following questions: Am I responsible? Do I take risks? Am I energetic? Am I shy? Am I wise? Am I a thinker? Am I friendly?
THE OTHERS:
To better know the answers of following questions: Am I peaceful? Do I like free will? Do I like change? Am I tolerant? Am I a believer? Am I a racist? Am I a capitalist?
THE SEX:
To better know the answers of following questions: Am I satisfied? Am I conservative? Am I a sex machine? Do I think manly?

These questions are the general worries which come to our mind, first sign that we are suffering from some psychological disorder. There can be N number of questions similarly but these are the most common queries/ worries revolve around our mind.
Now, this is not the that serious level thing or that much serious problem which can't be solved or figure out. The USP of Personality Psychology Premium is that it has made these tests in a better funny/ innovative/ light way. "Our AIM is to HELP".

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 2.2.1

* Metal support
* New game engine
* text corrections in many languages

Βαθμολογίες και κριτικές

5,0 από 5
1 βαθμολογίες

1 βαθμολογίες

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός CrazySoft Limited δεν έχει δώσει στην Apple λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου και τον χειρισμό δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

Ο δημιουργός θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες προστασίας απορρήτου όταν υποβάλει την επόμενη ενημέρωση της εφαρμογής.

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή