Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Personality Psychology Premium is a PAID app in the market for applications which helps you with knowing your personality score, to analyze your personality. It is unlike the free personality development, personality testing applications.

In the present scenario of cutthroat, competitive world personality is something which matters the most either in personal or in professional life.
This is a highly professional and next level application which really helps you to improve your personality, the making of application is done with the logic and planning which made the application making effort double as compare to other FREE / SILLY personality psychology building apps. This is the reason it comes in a PAID version.
This app helps you best when you are unable to figure out that whether you are stressed? Tensed ? or worried. When you are unable to control your emotions, your mood swings, and mind. When you desperately feel like something is wrong inside but unable to speak, when you realize that you need help emotionally, mentally or even in cases you might feel like meeting a psychiatrist right away.
Psychological problems are very common nowadays but due to lack of understanding, we are unable to figure out that with what psychological problem we suffer and how to overcome. No fake promises, no fake outcomes, we charge genuinely for the help Personality Psychology Premium app provides you with knowing yourself in a better and productive way.
Psychological problems nowadays have no age bar and this is the reason we don't agree to believe that we are suffering from some psychological disorder or concerns. Personality Psychology Premium app's concept is very simple and crystal clear, we have a series of test and thus based on their results we give you a perfect analysis report of your psychological and mental status. Which help you to determine: What inside and outside going on.
To list few of the Tests:
THE INSIDE:
To better know the answers of following questions: Am I happy? Do I like myself? Am I free as a bird? Am I obsessed? Am I stressed? Do I feel healthy? Do I feel guilty?
THE OUTSIDE:
To better know the answers of following questions: Am I ambitious? Am I adventurous? Am I always right? Am I peaceful? Is my mind stuck? Do I use people? Am I tough?
THE ACTIONS: 
To better know the answers of following questions: Am I responsible? Do I take risks? Am I energetic? Am I shy? Am I wise? Am I a thinker? Am I friendly?
THE OTHERS:
To better know the answers of following questions: Am I peaceful? Do I like free will? Do I like change? Am I tolerant? Am I a believer? Am I a racist? Am I a capitalist?
THE SEX:
To better know the answers of following questions: Am I satisfied? Am I conservative? Am I a sex machine? Do I think manly?
These questions are the general worries which come to our mind, first sign that we are suffering from some psychological disorder. There can be N number of questions similarly but these are the most common queries/ worries revolve around our mind.

Now, this is not the that serious level thing or that much serious problem which can't be solved or figure out. The USP of Personality Psychology Premium is that it has made these tests in a better funny/ innovative/ light way. "Our AIM is to HELP".
And to achieve this Personality Psychology Premium app had made tests related to
general life:
Here is a glimpse of that:
Paint test, Image test, Dalai Lama test, Story right order, Choose one animal, Choose one color, Question - funeral, Question - order
Interactive Stories: Luna park, Stolen strawberries, Blue bird, The bat, The camel, Sudden rain, The museum, Volcano explosion, The concert, The mountain, Under blue sky, The garbage, Soap bubbles.
Chinese test, Birthday analysis, The color test, Past life analysis, What is your tree.

Trust us it is perfectly worth to invest a little amount with Personality Psychology Premium app as it brings many hidden talents out of you.

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 2.0.1

CAUTION: This version is a new redesigned app. Your old saves will be erased.
Version 2 is out.
1) Completely redesigned from scratch.
2) Now is full of particles, effects and super polished.
3) Now up to 5 persons can be saved.
4) Living room multiplayer!
5) Export outcome to your email.
6) Many UI improvements.
7) Animation everywhere.

Βαθμολογίες και κριτικές

5.0 από 5
1 βαθμολογίες

1 βαθμολογίες

Πληροφορίες

Πωλητής
Crazysoft Limited
Μέγεθος
87.9 MB
Κατηγορία
Lifestyle
Συμβατότητα

Απαιτεί iOS 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Συμβατό με iPhone, iPad και iPod touch. Apple TV.

Γλώσσες

Αγγλικά

Ηλικία
17+
Σπάνια/Ήπια ώριμα θέματα/θέματα με υπονοούμενα
Σπάνια/Ήπια χρήση αλκοόλ, καπνού ή ναρκωτικών ουσιών ή αναφορές σε αυτά
Συχνό/Έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο ή γυμνό
Πνευματικά δικαιώματα
Τιμή
6,99 $

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή

Ίσως σας αρέσει επίσης