Phần mềm ERP | SINNOVA-ERP 4+

SNNOVASOFT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

SINNOVA-ERP: Giải pháp phần mềm ERP giúp doanh nghiệp kết nối mọi người, mọi hoạt động, sử dụng online, quy trình thông minh để cùng làm việc nhanh hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và lớn mạnh hơn.

Tính năng:
- CRM: Tiềm năng (lead), Đối tác, liên hệ, điện thoại, cơ hội, báo giá, đơn bán hàng
- OFFICE: Ghi chú, công việc, quy trình, tài liệu, bảng tin, thông báo
- PM: Dự án
- HRMS >> Ess: Hồ sơ của tôi, đăng ký nghỉ, đăng ký làm thêm, đăng ký chuyển ca, vào-check in/ra-check out, ngày công, phiếu công, phiếu lương, quỹ phép, kế hoạch ca, đơn từ, kpi
- TEAM: Duyệt đăng ký nghỉ, duyệt đăng ký làm thêm, duyệt đăng ký chuyển ca, duyệt vào-check in/ra-check out
- EAM: Tài sản, kiểm kê, sửa chữa tài sản, báo mất
- FA: Phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có
- SCM: Yêu cầu mua, chào giá, đơn mua hàng
- POS: Thu ngân

Hỗ trợ:
- Hướng dẫn sử dụng: https://help.sinnovasoft.com/help/app
- Videos: https://www.youtube.com/sinnovasoft

What’s New

Version 5.3.31

- Tinh chỉnh giao diện.
- Bổ sung chặn đăng ký nghỉ theo quỹ phép và giới hạn số ngày trong tháng.
- Bổ sung thông tin và màn hình chi tiết báo cáo tuần dự án.

App Privacy

The developer, SNNOVASOFT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Finance
Finance
Business
Business