Screenshots

Description

SINNOVA-ERP: Giải pháp phần mềm ERP giúp doanh nghiệp kết nối mọi người, mọi hoạt động, sử dụng online, quy trình thông minh để cùng làm việc nhanh hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và lớn mạnh hơn.

Tính năng:
- CRM: Tiềm năng (lead), Đối tác, liên hệ, điện thoại, cơ hội, báo giá, đơn bán hàng
- OFFICE: Ghi chú, công việc, quy trình, tài liệu, bảng tin, thông báo
- PM: Dự án
- HRMS >> Ess: Hồ sơ của tôi, đăng ký nghỉ, đăng ký làm thêm, đăng ký chuyển ca, vào-check in/ra-check out, ngày công, phiếu công, phiếu lương, quỹ phép, kế hoạch ca, đơn từ
- TEAM: Duyệt đăng ký nghỉ, duyệt đăng ký làm thêm, duyệt đăng ký chuyển ca, duyệt vào-check in/ra-check out
- EAM: Tài sản, kiểm kê, sửa chữa tài sản, báo mất
- FA: Phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có
- SCM: Yêu cầu mua, chào giá, đơn mua hàng
- POS: Thu ngân

Hỗ trợ:
- Hướng dẫn sử dụng: https://help.sinnovasoft.com/help/app
- Videos: https://www.youtube.com/sinnovasoft

What’s New

Version 4.5.26

- Nâng cấp mô đun bán hàng cho phép quét barcode để thêm sản phẩm.
- Nâng cấp mô đun mua hàng cho phép quét barcode để thêm sản phẩm.
- Nâng cấp mô đun pos cho phép quét barcode để thêm sản phẩm.
- Nâng cấp mô đun kiểm kê cho phép chụp ảnh hiện trạng khi kiểm kê.
- Bổ sung mô đun duyệt vào/ra (check in/check out).
- Bổ sung mô đun kế hoạch ca cho phân hệ ess.
- Bổ sung đơn từ cho mô đun hồ sơ của tôi.
- Bổ sung thông báo (notification).

App Privacy

The developer, SNNOVASOFT SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like