Phần Mềm Tốt Nhất 4+

hung bui thai

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Quản lý doanh thu, doanh số, in hóa đơn hằng ngày.
Quản lý giá bán lẻ, giá bán sỉ, thông tin tồn kho sản phẩm
Quản lý thông tin khách hàng, công nợ
Kiểm soát sổ quỹ tiền mặt, tình hình thu chi của cửa hàng
Báo cáo cần thiết để tiết kiệm tối đa thời gian và chủ cửa hàng có thể đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý.

What’s New

Version 1.0.38

Cập nhật tính năng, cải thiện hiệu suất.

App Privacy

The developer, hung bui thai, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Productivity