iPhone Screenshots

Description

Phah Tâi-gí 台語輸入法:Ē-sái phah 白話字、教育部羅馬字kap漢字。

【特色】
- Tī手機á頂koân ē-tàng真簡單來phah台語字。
- Ē-sái phah 2款羅馬字:白話字(台灣字)、教育部羅馬字。
- Ē-sái phah教育部漢字。
- Phah 1部分ê羅馬字就ē出現全部聲調ê字kap候選詞。
- Phah字詞頭1-ê字母就ē出現。(例:phah 【sbh】 ē出現 【sam-bûn-hî】)
- 免上網就ē-sái用。
- 完全免費。(歡迎贊助開發kap維護ê費用。)
- 開放原始碼。(https://github.com/PhahTaigi)

What’s New

Version 1.0.2

修正教育部羅馬字「oo」候選詞ê問題。

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

jediksing ,

怎麼選不了漢字呢?

點擊單字出來的都是台羅,長按、上拉和下拉都打不出漢字哦。

App Privacy

The developer, Jiaming Wu, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like