Screenshots

Description

Application which cause right reactions in people facing an emergency. Aplikacja, która może uratować życie!

Statystyki biją na alarm: nie potrafimy i boimy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod wpływem stresu, przy braku podstawowej wiedzy i praktyki ciężko jest nam podjąć się konkretnych zabiegów resuscytacyjnych.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, stworzyliśmy aplikację, która ułatwi proces wykonywania odpowiednich czynności w nagłych wypadkach.
Proste i zrozumiałe instrukcje zostały zilustrowane tak, by skrócić czas, który normalnie użytkownik wykorzystałby na wyobrażenie sobie sposobu interakcji z poszkodowanym. Dodatkowym atutem naszego rozwiązania jest zaangażowanie lektora, który czyta wskazówki, by usprawnić proces udzielania pierwszej pomocy. Zalecenia są uzależnione od wieku ofiary- przed przystąpieniem do akcji użytkownik wybiera, czy pomoc ma być skierowana do niemowlęcia, dziecka, czy dorosłego. Oprogramowanie jest darmowe i można z niego korzystać offline. Co więcej zostało zaprojektowane tak, by nawigacja po nim była klarowna i intuicyjna.

Pierwsza pomoc jest aplikacją, którą zawsze warto mieć przy sobie. Umożliwia sprawne i bezpieczne działanie w nieprzewidzianych sytuacjach, które zagrażają życiu lub zdrowiu poszkodowanej osoby.

Funkcje aplikacji:

– instruuje w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy niemowlęciu, dziecku oraz dorosłemu,
– ułatwia sprawne działanie poprzez opcję lektora czytającego wskazówki,
– obrazuje schemat postępowania za pomocą przejrzystych ilustracji,
– lokalizuje na mapie najbliższe szpitale i wyświetla trasę dojazdu do danej placówki medycznej,
– umożliwia szybkie otrzymanie dodatkowej pomocy poprzez opcję wybrania numeru alarmowego lub zatelefonowania w celu wezwania pogotowia medycznego,
– optymalizuje ustawienia smartfona poprzez rozjaśnienie ekranu do maksymalnej wartości, zablokowanie wygaszacza i wymuszenie zwiększenia głośności.


FIRST AID APP (English)

Statistics are alarming: People are incapable and scared of giving pre-medical first aid. Under stress and pressure, lacking basic knowledge and experience, it’s quite hard for us to attempt any resuscitation treatments. Willing to challenge this, in fact really serious problem we created a mobile application, which leading thought was to cause right reactions in people facing an emergency.

We designed simple and easy-to-comprehend illustrated instructions, in order to shorten the time an average app user needs to understand a method of interaction with a victim . Additional advantage of our solution is a lector, reading instructions out loud, to improve performing first aid on a victim. Suggestions depend on the victim’s age – before attempting to help, a user chooses weather help is being given to an adult, a child, or a new-born. The software is free and can be accesses and fully operational off-line. Moreover, its design makes navigating through it really seamless and intuitional.

First Aid is a must-have at all time app. It allows quick, effective and safe advice on how to act in unpredictable situations, threatening someone’s health or life.

Functions:

– Instructions about methods of providing first aid to a new-born, child or an adult.
– Allows for an effective spare-of-a-moment decision making and acting, thanks to its lector feature.
– Presents a workflow with its vivid illustrations.
– Localizes nearest hospitals on a map and shows directions to a chosen facility.
– Allows for a quick call for help, with its alarm-call feature.
– Optimizes smartphone settings, by setting maximum screen brightness, locking the screensaver and forcing maximum volume for better app-user interaction.

What’s New

Version 1.0.6

- Bug fixes
- Improved application performance

App Privacy

The developer, Mobiem, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like