Polyfazer 4+

Electric car charging

Green24 Holding, a.s.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

EN:
The fast and easy way how to recharge your electric vehicle without any identification cards nor ID chips.

By downloading an app and completing a simple registration, you gain instant access to the charging stations in your area. The registration process is very fast, without you having to enter detailed information.

You can find a suitable station from the station list ordered by distance from you actual position or you can view them on the map.

Notification system will let you know, while your charging is reaching the end or it's already done. You can also ask other drivers about their estimated charging time.

Throught the mobile application you can have access to all the information about your past charging including energy usage, price, payment method and also charging graph. For every transaction there is an available invoice document for download.

CZ:
Rychlý a snadný způsob jak dobít svůj elektromobil bez jakékoliv smlouvy, bez identifikačních karet, nebo identifikačních čipů.

Prostřednictvím mobilní aplikace dostává uživatel možnost jednoduchého vytvoření uživatelského účtu, rychlého výběru nabíječky, zahájení procesu nabíjení a sledování klíčových U/I charakteristik po celou dobu než bude jeho elektromobil opět připraven k jízdě. Díky uložené platební kartě je mu po ukončení nabíjení pak naúčtována pouze cena za skutečně odebranou elektrickou energii. NEJEDNÁ se tudíž o žádný paušál, nebo o jakoukoliv formu předplatného. Jeho platební historie je díky aplikaci vždy dostupná, stejně tak příslušný daňový doklad.

Stažením aplikace a jednoduchou registrací získáváte okamžitý přístup k nabíjecím stanicím ve svém okolí. Proces registrace je velice rychlý bez nutnosti vkládání podrobných informací. Stačí pouze váš Email a heslo. Vše přímo z mobilní aplikace.

Vhodnou stanici vyberete z přehledného seznamu setříděném podle vzdálenosti od vaší aktuální polohy nebo přímo na mapě.

Systém notifikací Vám dá vědět, když se nabíjení chýlí ke konci, nebo je již ukončeno. Další možností je kontaktovat řidiče, který právě nabíjí a zeptat se na přibližnou dobu plánovaného nabíjení.

Prostřednictvím mobilní aplikace jsou dostupné veškeré informace o všech uskutečněných dobíjeních včetně množství odebrané energie, její ceně, použité platební metodě a grafu průběhu dobíjení. U každé transakce je k dispozici ke stažení daňový doklad.

SK:
Rýchly a ľahký spôsob ako nabiť svoj elektromobil bez akejkoľvek zmluvy, bez identifikačných kariet alebo identifikačných čipov.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie získava užívateľ možnosť jednoduchého vytvorenia užívateľského účtu, rýchleho výberu nabíjačky, začatia procesu nabíjania a sledovania kľúčových U/I charakteristík po celú dobu ako bude jeho elektromobil opäť pripravený k jazde. Vďaka uloženej platobnej karte sa mu po ukončení nabíjania naúčtuje iba cena za skutočne odobratú elektrickú energiu. NEJDE totiž o žiaden paušál ani o žiadnu inú formu predplatného. Jeho platobná história je vďaka aplikácii vždy dostupná, rovnako tak príslušný daňový doklad.

Stiahnutím aplikácie a jednoduchou registráciou získavate okamžitý prístup ku nabíjacím staniciam vo svojom okolí. Proces registrácie je veľmi rýchly bez nutnosti vkladania platobných informácií. Stačí iba Váš email a heslo. Všetko priamo z mobilnej aplikácie.

Vhodnú stanicu vyberiete z prehľadného zoznamu zoradeného podľa vzdialenosti od Vašej aktuálnej pozície alebo priamo na mape.

Systém notifikácií Vám dá vedieť, keď sa nabíjanie blíži ku koncu alebo je už ukončené. Ďalšou možnosťou je kontaktovanie vodiča, ktorý práve nabíja a taktiež sa ho môžete opýtať na približnú dobu plánovaného nabíjania.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie sú dostupné všetky informácie o všetkých uskutočnených dobíjaniach vrátane množstva odobranej energie, o jej cene, o použitej platobnej metóde a grafu priebehu dobíjania. Pri každej transakcii je k dispozícii na stiahnutie daňový doklad.

What’s New

Version 2.2.25

Sign in with Apple/Google/Facebook.
Fixed issues with anonymous charging.

App Privacy

The developer, Green24 Holding, a.s., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Navigation

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities