Zrzuty ekranu

Opis

Mapy nigdy nie mieszczą się w kieszeni a przewodniki zajmują dużo miejsca w plecaku... Dlatego stworzyliśmy aplikację mobilną, która spełnia obie te funkcje.
Aplikacja podzielona jest na kilka interaktywnych modułów:
1. Mapa – odkryj wszystkie pomniki przyrody Torunia. Po odwiedzeniu danego pomnika jego ikona na mapie zmieni się dzięki czemu będziesz wiedział gdzie już byłeś i ile pomników pozostało do odkrycia.
2. Dzieje się – zapoznaj się z kalendarzem miejskich wydarzeń i inicjatyw proekologicznych.
3. Gry – odkrywaj tajemnice toruńskich pomników przyrody, zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody.
4. Licznik – sprawdź aktualną ilość zdobytych punktów. Pamiętaj - za każdy odwiedzony pomnik przyrody otrzymasz 1 punkt. Za każdą rozegraną grę zdobędziesz dodatkowo 5 punktów. Po zdobyciu 50 punktów udaj się do siedziby Wydziału Środowiska i Zieleni przy Urzędzie Miasta Torunia i odbierz nagrodę.
Współdziałam – podziel się z innymi ciekawą historią dotyczącą któregoś z pomników przyrody. Za pośrednictwem formularza możesz również zgłosić wydarzenie lub inicjatywę proekologiczną w Twojej okolicy.

Uwaga: Kontynuowanie używania GPS uruchomionego w tle może zmniejszać żywotność baterii.

Maps never fit in the pocket and the guides take up a lot of space in the backpack ... That's why we have created a mobile application that meets both functions.
The application is divided into several interactive modules:
1. Map - discover all natural monuments of Toruń. After visiting the monument, his icon on the map will change so you know where you've been and how many monuments you have to discover.
2. It happens - get acquainted with the calendar of urban events and pro-ecological initiatives.
3. Games - discover the secrets of nature monuments in Toruń, collect points and exchange them for prizes.
4. Counter - check the current number of points scored. Remember - for each visited natural monument you will receive 1 point. You will earn an additional 5 points for each game you play. After getting 50 points, head to the office of the Department of Environment and Greenery at the City Hall of Toruń and receive the prize.
I cooperate - share with others an interesting story about one of the nature monuments. Through the form you can also submit an event or pro-ecological initiative in your area.

Note: Continued use of GPS running in the background can reduce battery life.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Emilia Sklucka) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka