Screenshots

Beschreibung

Aplikacja do kartograficznej prezentacji danych GUS.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) to dedykowana na urządzenia mobilne aplikacja pozwalająca na dostęp do informacji statystycznej udostępnianej przez Główny Urząd Statystyczny.

Aplikacja umożliwia:
• określenie bieżącej lokalizacji użytkownika,
• dostęp do popularnych statystyk we wskazanej lokalizacji,
• intuicyjny wybór lub wyszukanie tematów z zakresu aktualnych danych z Banku Danych Lokalnych (BDL),
• intuicyjny wybór parametrów kartogramów,
• wywołanie legendy mapy tematycznej,
• przyjazny wybór kompozycji mapowych,
• wyświetlenie danych podkładowych takich jak np. granice administracyjne,
• prezentację danych o rozmieszczeniu ludności w siatce kilometrowej (grid),
• prezentację usług danych przestrzennych w standardzie OGC WMS.Application for cartographic presentation of CSO data.

Portal Geostatystyczny (GEO.STAT) is a mobile application that gives access to statistical information provided by the Central Statistical Office of Poland.

The application gives possibility to:
• determine your current location,
• access popular statistics in a specified location,
• select or search for topics from the Local Data Bank (BDL) in an intuitive way,
• create customizable choropleth maps,
• view the thematic map's legend,
• customize the map composition,
• display background data such as administrative boundaries,
• present population distribution in a kilometer grid,
• present external Web Map Services (OGC WMS).

Neuheiten

Version 3.1.1

Poprawione wsparcie dla iOS 9
Poprawione zgłoszone błędy

Fixed support for iOS 9
Bugs fixed

App-Datenschutz

Der Entwickler, Główny Urząd Statystyczny, hat Apple keine Details über die eigenen Datenschutzrichtlinien und den Umgang mit Daten bereitgestellt. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Entwicklers.

Keine Details angegeben

Der Entwickler muss bei der Übermittlung seiner nächsten App-Aktualisierung Angaben zum Datenschutz machen.

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

Mehr von diesem Entwickler

Das gefällt dir vielleicht auch