Screenshots

Description

Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, připravil tuto mobilní aplikaci pro pomoc povodňové ochraně v kraji. Aplikace umožňuje získat informace o aktuálních vodních stavech na tocích a aktuálních srážkách v Libereckém kraji. Obsahuje údaje z hlásných profilů kategorie A, B i C a údaje ze srážkoměrů kategorie 1 a 2. Zobrazuje historii vodních stavů nebo srážek ve formě grafů.
Zobrazuje také aktuální povodňový stav, informace z povodňového portálu a chat povodňové komise. Aplikace obsahuje podporu i pro režim cvičení a změn stavů (povodeň, krizový stav).

Podmínkou pro plnou funkčnost aplikace je datové připojení.

Aplikace dále umožňuje:
- vyhledávání adres a parcelních čísel na území kraje,
- zobrazení aktuální dopravní situace v kraji,
- zobrazení dalších informačních vrstev z Geoportálu Libereckého kraje (záplavová území, povodňové komise, rizikové objekty a jejich rizika atd.).


Aktuální data jsou zobrazována také v desktopové webové aplikaci na adrese:
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

What’s New

Version 1.1.10

Nový chat povodňového portálu.
Nové aktivní vrstvy rizikových objektů, povodňových komisí a důležitých organizací.
Nové ikony jednotlivých typů rizik u vrstvy rizikových objektů.

App Privacy

The developer, Position s.r.o., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like