Screenshots

Description

Syftet med Pratbubbel 2 är att öva olika kombinationer av konsonanter som kan vara svåra att uttala och samtidigt inspirera till att hitta på ordlekar och berättelser. Pratbubbel är för lite större barn som kan läsa. Appen passar även lite äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar som behöva jobba med vissa uttal eller elever som håller på att lära sig svenska.

Vem kan öva
• Barn som behöver öva på konsonantkombinationer
• Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett verktyg i sin undervisning
• Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn
• Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning som behöver öva på konsonantkombinationer
• Elever som håller på att lära sig svenska


Sagt om Pratbubbel:

"Pratbubbel är en app som även kan hjälpa till att stärka barns och elevers fonologiska medvetenhet genom att de får lyssna efter språkljud i olika positioner i ordet."
"Genom att de kan bilda nya ordsammansättningar så tränar de också sin språkliga medvetenhet i ett bredare perspektiv."
Johanna Kristensson, logoped och recensent på Skolappar.nu


Lek med ord
Med hjälp av ordbubblor får ni leka fritt. Dra och släpp bubblorna i den ordning ni önskar och berätta en historia om dem. Gör tokiga sammansättningar som till exempel i kategorin ”kl” : clown-klampa, kladdig-klubba, klänning-lycklig - låt fantasin flöda! När ni är klara kan ni spela in via mikrofonen och lyssna tillsammans på hur det blev.

Kreativt berättande
Skapa en liten berättelse tillsammans. Genom att klicka på ordbubblan så hör du vilket målordet är. På så sätt kan man träna både på uttal av en specifik konsonantkombination, men också på att skapa berättelser med struktur som inledning, innehåll och avslut och därmed sätta in orden i olika sammanhang. Spela in elevens berättelse och lyssna tillsammans hur det låter.


Pratbubbel 2 innehåller:
• 20 olika kategorier med konsonantkombinationer (se nedan)
• Vald kombination av konsonanter i mix; början, mitten och slutet av ordet.
• 400 ordbubblor, talande ordbubblor, en blandning av text och bilder
• Tryck på ordbubblorna så får du höra hur ordet låter
• Mikrofon att spela in med
• I kategorin ”ill” finns alla bildbubblor samlade, 140 stycken. Denna kategori innehåller alla konsonantkombinationer blandade.

Konsonantkombinationer ni kan öva på är:
• sk, sn, sp, st, sv, sl
• bl, fl, gl, kl, sl, pl
• br, dr, fr, kr, pr, tr
• kn, nt


Pratbubbel 2 är efterföljaren till Pratbubbel 1 som innehåller språkljudsträning med språkljuden:
b, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, sj, tj


Öva förmågor
• Uttal, betoning och satsmelodi
• Kreativt berättande
• Lärande lek
• Uttrycka sig
• Kommunicera och samarbeta
• Urskilja språkliga strukturer
• Uttalets betydelse för att göra sig förstådd
• Svenska språkets uttal
• Ljudanalysera
• Ordförståelse
• Språklig medvetenhet

Alla appar för barn med tal- och språksvårigheter
• Fonemo - språkljudsträning - köp de språkljud du behöver i appen (iPad)
• Fonemo Plus+, alla språkljud finns med från början (iPad)
• Fonemo Supra, endast supradentaler, rd, rn, rs, rt (iPad)
• Minifonemo - en mindre version av Fonemo (iPhone)
• Fonemo Minipar – öva på minimala ordpar (iPad, iPhone)
• Fonemo Specko - sortera bokstavsljud (iPad, iPhone)

• Fonemix med s - språkljudet s, lek med s-ord (iPad, iPhone)
• Fonemix med r - språkljudet r, lek mer r-ord (iPad, iPhone)
• Fonemo Frika - språkljuden sj och tj, lek med sj, tj-ord (iPad, iPhone)

För lite äldre barn:
• Pratbubbel 1 - öva språkljud med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)
• Pratbubbel 2 - öva kombinationer av konsonanter med hjälp av text och bilder (iPad, iPhone)
• Fonemo Foto, språkljudsträning, anpassat för barn inom särskolan (IPad)

Övrigt:
• Ljuda bilder – appen hör din röst och skickar in en bild när du ljudar eller säger något (iPad, iPhone)

Apparna innehåller ingen reklam och följer Apples riktlinjer om barnsäkerhet

What’s New

Version 1.3

Uppdaterad för IOS 12

App Privacy

The developer, Vizuelle Software Stockholm AB, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like