E-SUD 4+

Pregled sudskih predmeta

High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Aplikacija je namijenjena postojećim i potencijalnim korisnicima web servisa za ovlašteni pristup informacijama o sudskim predmetima koji omogućava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Web servis je dostupan na lokaciji pravosudje.ba/predmeti. I web servis i aplikacija omogućavaju pristup ažurnim informacijama o sudskim predmetima ovlaštenim strankama u postupku (korisnicima servisa). Nakon verifikacije identiteta korisnika, nadležni sudovi korisnicima izdaju pristupne kodove za relevantne predmete. Pomoću pristupnih kodova, korisnici mogu koristiti web servis ili mobilnu aplikaciju. Web servis većinom koriste advokati, ali i fizička lica koji su ujedno i ciljna grupa za ovu aplikaciju. Razvoj aplikacije je osiguran uz podršku Evropske unije.

* Uputstvo za upotrebu (PDF datoteka) se nalazi na adresi https://pravosudje.ba/e-sud/e-sud_uputstvo.pdf
* Uputstvo za upotrebu (video): https://youtu.be/1hNdgIJJzs8

App specifically targets existing and potential users of the web service for authorised access to court case information hosted by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina. The web service is available at pravosudje.ba/predmeti. Both the web service and the app provide access to updates in court cases to authorised parties in proceedings (service users). Following verification of users’ identities, trial courts issue access information for relevant cases to users. With obtained access information, users can use either the web service or the mobile app. The web service is predominantly used by attorneys at and by private citizens, who are also the target audience for this app. The application was provided with the support of the European Union.

* User manual (PDF file, English language) can be downloaded from: https://pravosudje.ba/e-sud/e-sud_user_manual.pdf
* User manual (video, local language): https://youtu.be/1hNdgIJJzs8

What’s New

Version 3.0

* Nova funkcionalnost: uključivanjem opcije "Obavijesti me o promjeni", koja se nalazi na ekranu prikaza sudskog predmeta, aplikacija vas automatski obavještava kada dođe do promjene podataka u sudskom predmetu.

* Uputstvo za upotrebu (PDF datoteka) se nalazi na adresi https://pravosudje.ba/e-sud/e-sud_uputstvo.pdf
* Uputstvo za upotrebu (video): https://youtu.be/1hNdgIJJzs8

--------------------------------------------

* New functionality: turning on the "Auto update" option, located at the court case screen, the application automatically updates you of any changes in the court case.

* User manual (PDF file, English language) can be downloaded from: https://pravosudje.ba/e-sud/e-sud_user_manual.pdf
* User manual (video, local language): https://youtu.be/1hNdgIJJzs8

App Privacy

The developer, High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity