Screenshots

Description

Ứng dụng này được sử dụng cho Trung gian Bảo hiểm hoặc Khai thác viên của Bảo Hiểm Bảo Việt. Bạn có thể tải Premium BVGI để tính phí bảo hiểm . Mục đích để tính phí bảo hiểm của sản phẩm VNFC,K-Care,..
Features list:

+ Tính phí của một hoặc nhiều người tham gia bảo hiểm
+ Xóa một hoặc nhiều dòng tính phí
+ Tổng phí của nhiều người tham gia bảo hiểm

What’s New

Version 1.1.4

Premium BVGI 1.1.4 giới thiệu tính năng mới và cải tiến, bao gồm :
● Sửa lỗi tiêu đề.

App Privacy

The developer, Tap Doan Bao Viet, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

Utilities
Utilities
Education
Shopping
Utilities
Utilities

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities