ProLocate LT 4+

Sokigo AB

    • Free

iPhone Screenshots

Description

ProLocate LT är ett verktyg för kvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProLocate LT är en del av ett större system där bland annat ProLocate Dashboard utgör kompletterande webbklient.
ProLocate LT medger mobila användare att registrera och kommunicera position och aktivitet löpande under arbete. Data behandlas och skickas till molntjänst som sedan kan visualiseras och analyseras via webbklienten. Där kan en transport- eller arbetsledare via kartor och formulär skapa fakturaunderlag, redovisa utförda arbeten, se enheter i realtid och mycket annat.
ProLocate LT fungerar endast om användaren har en licens/ett konto från Sokigo.

ProLocate är en produktserie som utvecklas av Sokigo - Ledande inom verksamhetsnära Geografisk IT

Observera att användning av GPS som körs i bakgrunden kan markant minska batteritiden.

What’s New

Version 1.8.5

Underhållsuppdatering

App Privacy

The developer, Sokigo AB, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Navigation
Utilities
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity