PSE for HR 17+

Hung Doanh Nguyen

Designet til iPad

    • Gratis

Skærmbilleder

Beskrivelse

App PSE for HR dành cho các bộ phận trong trung tâm( quản lý, kế toán, tư vấn, giáo viên,...) được xây dựng với mục đích giúp toàn bộ nhân sự trong trung tâm thao tác hoàn toàn trên điện thoại thay vì sử dụng trên máy tính. Với app này nhân sự có thể:
- Quản lý khách hàng tiềm năng
- Quản lý học thử
- Quản lý kiểm tra đầu vào cho học viên
- Quản lý học viên
- Quản lý điểm danh
- Quản lý báo cáo
- Quản lý sổ liên lạc điện tử
- ...
Chúng tôi những nhà phát triển của PSE ONE, chắc chắn sẽ mang lại những giải pháp hiệu quả nhất cho trung tâm của bạn.

Nyheder

Version 1.0.24

Phiên bản 1.0.24(160323)
- Bổ sung tiện ích tính buổi trong điểm danh.
- Fix một số lỗi.

App-anonymitet

Udvikleren, Hung Doanh Nguyen, har angivet, at fremgangsmåder vedrørende app-anonymitet muligvis inkluderer håndtering af data som beskrevet nedenfor. Du kan få flere oplysninger her: udviklerens anonymitetspolitik.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Fremgangsmåder vedrørende anonymitet kan variere, f.eks. baseret på de funktioner, du bruger, eller din alder. Læs mere

Mere fra denne udvikler

Entertainment
Entertainment
Education
Entertainment
Entertainment

Måske kan du også lide

Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment