PSE for Students 17+

Ứng dụng dành cho PH, HS

Hung Doanh Nguyen

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng di động dành cho Phụ huynh PSE for Students.
- Giúp phụ huynh cập nhật những thông tin nhanh nhất về tình hình học tập, thông báo từ trung tâm.
- Cung cấp các bài học cho các học viên tương ứng với độ tuổi.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.29

Phiên bản 1.0.29(190523)
- Bổ sung thêm tiện ích ngôn ngữ.
- Fix một số lỗi.
- Nâng cao trải nghiệm và tối ưu hóa.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hung Doanh Nguyen, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giải Trí
Giải Trí
Giáo Dục
Giải Trí
Giải Trí

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí