iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Celem Polskiego Towarzystwa Gospodarczego jest wyzwolenie zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Aby powrócić do szerokiego pojęcia „gospodarności” i skuteczności działań na rzecz gospodarki realnej – służącej człowiekowi – niezbędne jest odtworzenie i wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, podstaw etycznych oraz odbudowanie wzajemnego zaufania, opartego na szacunku i równowadze stron. Nasz model „pracy organicznej” wzmocniony dzisiaj o poszerzoną wiedzę, nowoczesne narzędzia, innowacyjność oraz wsparcie prawne i instytucjonalne, powinien wyzwolić siły ogólnokrajowe, aby dokonać skoku cywilizacyjnego.

Zapraszamy do współpracy polskich przedsiębiorców o dużym potencjale rozwojowym. Wzmacniamy ich możliwości konkurencyjności i pozytywnego oddziaływania na otoczenie i zmiany systemowe. Nasz model działania jest podporządkowany rozwojowi człowieka, a nie narzędziom, które odbierają mu podmiotowość.

Co nowego

Wersja 1.0.3

- push bugs fixed

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Space Digital Group) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka