Screenshots

Description

Ứng dụng quản lý học sinh nhằm cung cấp thời khóa biểu, nội dung bài học hàng ngày, điểm số bài kiểm tra và mọi thông tin của nhà trường đến PHHS ; đồng thời ghi nhận và giải đáp mọi thắc mắc của PHHS đối với nhà trường. Là kênh trao đổi thông tin liên lạc nhanh, hiệu quả, hữu ích giữa nhà trường đến PHHS và ngược lại.

Student Management Application aims to provide daily schedules, lesson content, test scores and all school information to parents; At the same time, we will acknowledge and answer all questions of students' parents to the school. It is a fast and effective communication exchange channel between the school and parents and vice versa.

What’s New

Version 1.2.23

Thay đổi màn hình danh sách khi nhấn nút “thông báo” từ màn hình chính.

App Privacy

The developer, undefined, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like