Screenshots

Description

Phiên bản dành cho Mobile dành cho bất kỳ ai cũng sử dụng được. Chỉ vài thao tác người sử dụng có thể nhập, xuất hàng, vật tư theo kho, vị trí, phương tiện vận chuyển, công việc,... Xem các báo cáo tổng hợp, chi tiết, biểu đồ phân tích nhập, xuất đẹp và phong phú.
(*) Tài khoản dùng thử: Cả tên đăng nhập và mật khẩu đều là: user
Phần mềm tích hợp chung với Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver chạy trên máy tính - Phiên bản đầy đủ và cho phép thiết lập và phân quyền chi tiết, quản trị hệ thống, lập kế hoạch nhập , xuất,...

Phần mềm cung cấp đầy đủ các sổ sách quản lý hàng hóa như các sổ tổng hợp, thẻ kho, phiếu nhập, xuất theo mẫu chuẩn của Bộ tài chính. Ngoài ra phần mềm cung cấp phong phú các dạng biểu đồ giúp cho nhà quản lý nắm bắt nhanh sự biến động về nhập xuất theo các mục đích sử dụng.

BẤT KỲ AI CŨNG DÙNG ĐƯỢC DỄ DÀNG!

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Privacy

The developer, Tuan Nguyen Duy, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like