Screenshots

Description

Quỹ Chống hàng giả (sau đây gọi tắt là ACF) là quỹ xã hội được tổ chức và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm mục đích:
Huy động mọi nguồn lực tài chính, tài sản, vật chất, của xã hội vào hoạt động chống hàng giả vì một môi trường kinh doanh lành mạnh;
Tài trợ cho Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng về tài chính, tài sản, vật chất cho hoạt động chống hàng giả; Tài trợ cho các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan truyền thông, cơ quan truyền hình về tài chính, tài sản, vật chất cho hoạt động chống hàng giả; Tài trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân cho hoạt động chống hàng giả; Khen thưởng cho các tổ chức, cơ quan thực thi pháp luật và cá nhân phát hiện được hàng giả; Phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam,
Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề liên quan đến công tác chống hàng giả.

Information

Seller
Viet Quoc
Size
60 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
12+
Infrequent/Mild Realistic Violence
Infrequent/Mild Cartoon or Fantasy Violence
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like