Screenshots

Description

Достъп до Райфайзен ОНЛАЙН чрез приложение за мобилни устройства

Всички физически и юридически лица, потребители на Райфайзен ОНЛАЙН, които притежават iPhone или iPad, вече могат бързо и удобно да достъпват своя профил и да извършват банкови операции чрез инсталиране на напълно безплатно специализирано приложение.

Допълнителна регистрация за ползване на приложението не е необходима. Достатъчно е да сте потребители на Райфайзен ОНЛАЙН, тъй като достъпът до онлайн банкирането през мобилното ви устройство е възможен със същото потребителско име и парола.
Клиентите на Райфайзенбанк (България) могат да се регистрират за Райфайзен ОНЛАЙН чрез мобилното банкиране без посещение на офис.

Приложението за iPhone и iPad, позволява да извършвате същия набор от услуги, които предлага Райфайзен ОНЛАЙН:

•Информация за актуален баланс и движение по вашите регистрирани сметки и карти
•Информация за вашите депозитни и кредитни продукти в банката
•Извършване на преводи в местна и чуждестранна валута до 2 000 лв. при потвърждаване с допълнително средство за сигурност - SMS код или ТОКЕН*
•Работа с образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
•Преглед на текущи валидни съобщения
•Изпращане на запитвания и предложения към Райфайзенбанк
•Получаване на индивидуални оферти
•Локатор на офиси и банкомати на Райфайзенбанк
•Валутни курсове
•Валутен калкулатор
•"Общо разполагате с" - превалутиране на общо разполагаемата сума по сметки и депозити
* Преводи между собствени сметки на физически лица, регистрирани в Райфайзен ОНЛАЙН, ще могат да се извършват без SMS код или Токен до 15 000 евро или равностойност в лева.

За Вашето удобство и по-висока сигурност, мобилното приложение предлага допълнителни опции, които може да заявите във всеки офис на банката:
- Имате възможност да посочите телефонен номер за получаване на SMS код за мобилното приложение, различен от този за Райфайзен ОНЛАЙН.

С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД

All clients (individual and legal entities), users of Raiffeisen ONLINE, who have iPhone or iPad, can now quickly and conveniently access their profile and carry out banking operations by installing a free native application.

Additional registration for the mobile application is not required. To get started, subscribe for Raiffeisen ONLINE. If you are already using it, download the mobile application from the official iTunes and sign in with the same login credentials.

By using the mobile application you can perform the same operations as with Raiffeisen ONLINE:

•View details and transaction history on your registered accounts and cards
•Check the status of your deposit and credit products in the bank
•Execute funds transfers in local and foreign currency up to 2 000 BGN upon confirmation with additional security tool - SMS code or TOKEN*
•Using and saving templates and beneficiaries from Raiffeisen ONLINE
•Receive information messages
•Contact forms
•Receiving personal offers
•Raiffeisenbank branches and ATMs locator
•Currency rates
•Currency converter
•"Total available amount" - covert the total available amount for your accounts and deposits
* For private individuals, transfers between own accounts registered in Raiffeisen ONLINE, can be done without SMS code or Token confirmation up to EUR 15 000.

For your convenience and greater security, the service offers additional options that can be applied in any Raiffeisenbank’s office:
- Specify a phone number, different from the one used for Raiffeisen ONLINE, for receiving an SMS codes as additional security tool for the mobile application.

Kind regards,
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

What’s New

Version 3.7.5

Добавяне на възможност за зареждане и запазване на образец.
Добавяне на блокираните суми по дебитни карти в списъка с движения по сметките.

New functionality for loading and saving templates.
Information for blocked amounts for debit card transactions is added in account movement.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Bozhidara ,

Браво

Актуализацията е добра :) вече се работи по-бързо и удобно :)

Vuhara ,

Ужасно

След като опитах на следващия ден да влезна в акаунта отново ми поиска данни за вход, и след въвеждането им, ми заключи акаунта и ме препраща през уебверсия, което напълно обезмисля използването на приложението. По - добре си създайте иконка към страницата директно на екрана и си го ползвайте по този начин. Много по удобно е!!!!

След ъпдейта по - добре, но мога да се логна само в един акаунт-за други ми дава грешка. Някои хора имат и лични, и фирмени сметки!

kosiobg ,

Недоволен

Колко месеца им отне да го напишат това приложение и накрая се оакза толкова зле направено....

Information

Seller
Raiffeisenbank Bulgaria EAD
Size
38.6 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like