Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Phần mềm tính toán xác định các dạng tải trọng: Tĩnh tải, hoạt tải, gió và động đất.
Tra các thuộc tính của bê tông cốt thép: các loại cường độ, đặc trưng, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, các hệ số giới hạn khi tính toán cốt thép.
Tạo bảng thống kê và thống kê cốt thép cho công trình.


Software used to look up and determine dead load, live load, wind load, quake load , strength of Concrete, strength of reinforcement, factor in RC, bars quantity table for concrete buildings.

Có gì Mới

Phiên bản 5.0.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Bổ xung tính toán động đất theo tiêu chuẩn IBC-ASCE
Quake Load according to IBC-ASCE 2000 function.

Thông Tin

Người bán
RD TECHNOLOGY AND CONSULTANT DESIGN CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Kích cỡ
67.9 MB
Danh mục
Giáo dục
Tương thích

Yêu cầu phiên bản iOS 8.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

Tuổi
4+
Bản quyền
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích