RECALL 4+

Illusion (Thailand) Co.,Ltd

    • 5.0 • 1 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Recall is AR Code (Augmented Reality) service in Cloud service provider. RECALL concept is EASY SWIFT and ECONOMICALLY. We work for massy thing to easy to control, full option service with economical budget

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 800

800 ปรับปรุงเวอร์ชันของคุณให้เป็นรุ่นปัจจุบัน เพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
รายละเอียดการปรับปรุงระบบ Recall
- ปรับความเร็วของการเลื่อน Content ในการใช้งานจริง เพื่อไม่ให้ช้าเกินไป
- อัดเสียงจากวีดีโอเท่านั้น
- เพิ่มระบบการเข้าถึง Content ด้วย QR Code
- เพิ่มระบบ Interactive ของโมเดล
- ปรับปรุงสำหรับ iOS15

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Illusion (Thailand) Co.,Ltd ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Diagnostics

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

Entertainment
Entertainment
Entertainment
Photo & Video
Entertainment
Entertainment

คุณอาจจะชอบ

Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Entertainment