Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

An interactive audio walking sound app that celebrates local voices, memories, experiences, well-known and forgotten places on the Alton Estate, Roehampton, London. Follow the guided tour or choose to pop in and out at any point along the way. Audio clips will be triggered automatically. Wear headphones for a full immersive experience. The project was developed by artists Sara Heywood and Jane Watt and commissioned by Artscape, Redrow and Wandsworth Council as part of the Alton Estate Regeneration.

Có gì Mới

Phiên bản 1.24.7

Various bug fixes with iOS 13 compatibility.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Llama Digital chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích