RemindWork - Quản lý công việc 17+

Vo Khanh Thuy

Designed for iPhone

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng RemindWork là giải pháp để quản lý công việc của toàn bộ tổ chức một cách đơn giản và thuận thiện. Giúp loại bỏ lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

- Phân công việc nhanh chóng
- Sắp xếp công việc tự động
- Phối hợp đơn giản
- Nhắc hạn hàng ngày
- Mã hóa tuyệt mật dữ liệu

RemindWork là tập hợp các giải pháp quản lý năng suất

- Quản lý công việc theo trạng thái (Kanban)
- Quản lý danh sách đầu việc (Checklist)
- Quản lý thời gian (Deadline, Calendar)
+ Quản lý thời hạn
+ Quản lý lịch biểu
- Quản lý tiến độ (Progress tracker)

RemindWork là công cụ tự động sắp xếp công việc

- Sắp xếp theo cập nhật mới nhất
- Sắp xếp theo trạng thái: chờ thực hiện, đang thực hiện, chờ duyệt, hoàn thành và tạm dừng
- Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng
- Sắp xếp công việc theo thẻ phân loại
- Sắp xếp công việc theo thời gian trễ hạn, gần tới hạn

RemindWork là công cụ theo dõi công việc theo thời gian thực

- Gửi thông báo tới người thực hiện liên quan khi có thay đổi
- Cập nhật tiến độ ngay lập tức
- RemindWork là cách thức phối hợp công việc hiệu quả giữa các thành viên
- Phân công dễ dàng
- Báo cáo hoàn thành đầu việc nhanh chóng
- Trao đổi ngay trong công việc

RemindWork là giải pháp bảo mật dữ liệu công việc cho tổ chức ở mức độ tuyệt mật
- Mã hóa mặc định dữ liệu công việc
- Tùy chọn mã hóa files


Lợi ích của việc sử dụng RemindWork đa nền tảng

- Truy cập công việc của bạn mọi lúc mọi nơi: Bạn có thể kiểm tra danh sách công việc, cập nhật tiến độ và giao tiếp với đồng nghiệp bất kể bạn đang ở đâu.
- Làm việc hiệu quả hơn: Việc chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên dễ dàng, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.
- Luôn cập nhật: Nhận thông báo đẩy về các công việc mới, cập nhật và tin nhắn ngay lập tức trên tất cả các thiết bị của bạn.

What’s New

Version 4.9

Sửa lại nút xem thêm ở nhân sự (Bản trước chưa hoạt động)

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

chungleba ,

Cho quản lý

Tốt cho quản lý nhiều đầu việc

App Privacy

The developer, Vo Khanh Thuy, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

FPT Partner
Business
Hiwork - T
Business
Zinwork - Quản lý công việc
Business
ezFolio
Business
AFaDa - Quản lý bán hàng 4.0
Business
Fclass
Business