Screenshots

Description

De Rijkswaterstaat inspiratie app geeft virtual reality (VR) informatie over Scheepvaartverkeersmanagement in Nederland.

Deze app wordt u aangeboden door Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat streeft ernaar de informatie in deze app met de grootst mogelijke zorg samen te stellen en presenteren. Het kan echter door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze app op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. Het kan regelmatig voorkomen dat, zonder nadere aankondiging en indien de omstandigheden daar om vragen, Rijkswaterstaat de informatie aangeboden op of via deze app wijzigt qua inhoud en presentatie.

Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd. De informatie aangeboden op of via deze app bestaat voor een deel uit informatie die Rijkswaterstaat voor eigen taakuitvoering gebruikt en is daarom mogelijk minder geschikt voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid

Door deze app te gebruiken en/of de op of via deze app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. Rijkswaterstaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winstderving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
            • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze app,
            • gebruik van de informatie die op of via deze app wordt aangeboden,
            • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze app,
            • misbruik van deze app,
            • verlies van app,
            • het downloaden of gebruiken van software die via deze app beschikbaar wordt gesteld, of 
            • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voor zover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Rijkswaterstaat of diens leidinggevenden.Ontdekt u een zwakke plek in deze app of een van de andere ict-systemen van Rijkswaterstaat waar u mee te maken heeft? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Dit heet 'responsible disclosure'.Meldingen kunt u doen via de Landelijke Informatiedienst ofwel 0800-8002 of per mail aan responsibledisclosure@rijksoverheid.nl.

Kijk voor meer informatie over responsible disclore op de pagina 'responsible disclosure' van rijksoverheid.nl


Rijkswaterstaat beheert deze app. Heeft u een opmerking of een vraag over deze app dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op het gratis telefoonnummer 0800-8002 (07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur).

Ook kunt u per e-mail uw vraag, klacht of idee aan ons doorgeven door het formulier in te vullen op https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl

Muziek en geluidseffecten:
Eddy Koopman Composer/Sound-design
www.eddykoopman.com

What’s New

Version 1.2

Deze app is door Apple bijgewerkt voor gebruik van het nieuwste ondertekeningscertificaat van Apple.

* betere ondersteuning single view
* nieuwe kennisveldtrekkers
* voorbereiding AR

App Privacy

The developer, Rijksoverheid, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like