Screenshots

Description

Sổ tay Bệnh là là ứng dụng tập hợp các bệnh thường gặp, trong đó có ghi các triệu chứng, các phòng chống và cách chữa các bệnh thường gặp trong đời sống hằng ngày.
Ứng dụng có lưu lại lịch sử tra cứu cũng như đánh dấu các bệnh để tham khảo khi cần thiết

What’s New

Version 1.6

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

sửa lỗi

App Privacy

The developer, Hung Phuoc Tran, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like