S24 Mobile 4+

AN BIEN SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Phần mềm quản lý công việc và dự án 24 bao gồm các công cụ cho phép cá nhân, đội nhóm, doanh nghiệp tổ chức công việc khoa học, tiện lợi trong phân công, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các công việc theo kế hoạch, thời gian đã lập của dự án/phòng ban/đội nhóm

What’s New

Version 1.1.1

Cho phép tạo nhóm chat
Thêm tìm kiếm nhanh cho phần thảo luận
Cho phép thu hồi tin nhắn
Thêm hiệu ứng loading khi tìm kiếm
Hiệu chỉnh UI cho các cửa sổ tìm kiếm và đăng nhập

App Privacy

The developer, AN BIEN SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Productivity
Business
Business
Finance
Business