iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng cho đối tác (sau đây gọi là ứng dụng “Sacnhanh Partner”) là một hệ thống phần mềm dịch vụ được phát triển đặc biệt bởi thương hiệu Sacnhanh dành cho quý đối tác, tích hợp quản lý và phân tích dữ liệu.
Chức năng chính của ứng dụng là quý đối tác có thể quản lý đơn hàng, đại lý, người dung, xem chi tiết thu nhập và các biên lai điện tử mọi lúc mọi nơi.
Mục đích của chúng tôi là chú trọng, tập trung, cung cấp một cách chuyên nghiệp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, thuận tiện, hiệu quả đến quý đối tác của Sacnhanh.

What’s New

Version 1.1.0

1.Add Device Manage;
2.Bug fixed.

App Privacy

The developer, SHAREASY INC PTE LTD, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities