iPhone Screenshots

Description

SafetyFirst là một hệ thống ứng dụng di động sử dụng để hỗ trợ mọi người trên toàn thế giới trong những trường hợp khẩn cấp liên quan đến những vấn đề về rũi ro, an toàn và sức khoẻ. Cho dù bạn là ai? đi đâu? làm gì? Hay ở bất cứ nơi đâu? SỰ AN TOÀN CỦA BẠN LÀ TRÊN HẾT.

What’s New

Version 1.0.7

- Thêm tính năng hướng dẫn sơ cứu bằng video, audio.

App Privacy

The developer, LE TRAN SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like