iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng mobile trading SBSI là ứng dụng của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers. Ứng dụng cung cấp đầy đủ tiện ích giao dịch và quản lý tài sản cho nhà đầu tư:
- Đặt lệnh và theo dõi sổ lệnh ngay trên app.
- Chuyển tiền nhanh chóng, đơn giản.
- Quản lý tài sản, dư nợ và lãi lỗ danh mục theo thời gian thực.
- Dữ liệu chỉ số, cổ phiếu real time của 3 sàn HSX, HNX, Upcom.
- Đồ thị giá intraday và theo ngày real time.
[:mav: 1.3.1]

What’s New

Version 1.3.2

- Bugs fixes

App Privacy

The developer, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Tin Tài Chính
Finance
F247: Tài chính Chứng khoán
Finance
EVS Trading
Finance
VCBF Mobile
Finance
SigmaStock - Trợ lý đầu tư CK
Finance
DCOM Money Express
Finance