iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng mobile trading SBSI là ứng dụng của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers. Ứng dụng cung cấp đầy đủ tiện ích giao dịch và quản lý tài sản cho nhà đầu tư:
- Đặt lệnh và theo dõi sổ lệnh ngay trên app.
- Chuyển tiền nhanh chóng, đơn giản.
- Quản lý tài sản, dư nợ và lãi lỗ danh mục theo thời gian thực.
- Dữ liệu chỉ số, cổ phiếu real time của 3 sàn HSX, HNX, Upcom.
- Đồ thị giá intraday và theo ngày real time.

What’s New

Version 1.0.9

- Sửa lỗi phiên bản cũ
- Update lô 100 mã sàn HOSE

App Privacy

The developer, Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You Might Also Like