Screenshots

Description

Seeing Assistant Home is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Seeing Assistant Home allows the users to color recognition, detection of the light source and partially visually impaired people to use electronic loupe. Allows the users to scan and generate barcodes and QR codes. Seeing Assistant Home has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
•scan a barcode format EAN-13/UPC-A, Code 128, Code 39 and QR code
•store scanned barcodes with dedicated description (label) in private database
•generate both QR codes and ordinary barcodes (EAN-13)
•recognition of colors
•detection the light source
•electronic loupe
•Dropbox integration

and fully operational by voice commands!

Make sure to check the tutorial on http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/home-tutorial/
to learn how to use our software.

Seeing Assistant Home uses internet connection to work. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Home jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Home umożliwia niewidomym użytkownikom rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła a osobom słabo widzącym korzystanie z lupy elektronicznej. Pozwala odczytywać i generować kody kreskowe i QR. Seeing Assistant Home powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Funkcjonalność:
•skanowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13/UPC-A oraz kodów QR
•zapisywanie zeskanowanych kodów kreskowych wraz z własnym opisem
•generowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13 oraz kodów QR
•rozpoznawanie kolorów
•wykrywanie źródła światła
•elektroniczna lupa
•integracja z serwisem Dropbox

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/home-tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Home należy pamiętać, iż program do swego działania wykorzystuje połączenie internetowe. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/terms/

What’s New

Version 2.5.1

Lista zmian:
W aplikacji dodano:
- Obsługę skrótów SIRI;
- Ekran do wizualizacji kodu QR;
- W kodach QR i prywatnych kodach kreskowych  - opcję automatycznej konwersji, na format aktywnych linków, elementów typu: adresy e-mail, adresy www, tradycyjne adresy pocztowe oraz  numery telefonów;
- W kodach kreskowych – nową akcję, pozwalającą na ponowne wyszukanie w wyszukiwarce Gogle kodu zapisanego przez użytkownika; bsługę cofania akcji usunięcia prywatnego kodu QR lub kreskowego przy pomocy gestu potrząsania;
- W lupie – możliwość przesłania wstrzymanego obrazu z użyciem systemowego narzędzia udostępniania,  zamiast jedynie możliwości wysłania obrazu przez e-mail;
- Wsparcie dla iPada;
- Pomniejsze poprawki i usprawnienia.
 
 
In this version we Added:
- Support for SIRI shortcuts;
- Screen for visualizing the QR code;
- In QR codes and private bar codes - the option of automatic conversion, into the format of active links, for elements such as e-mail addresses, www addresses, traditional postal addresses and telephone numbers;
- In bar codes - a new action that allows you to search again in the Gogle search engine for the code saved by the user; Support for undoing the action of deleting a private QR code or barcode by means of a shake gesture;
- In the magnifying glass - the ability to send a paused image using a system sharing tool, instead of just sending an image via e-mail;
- Support for iPad;
- Smaller improvements.

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Information

Seller
Transition Technologies S.A.
Size
86 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Croatian, Dutch, German, Greek, Italian, Norwegian Bokmål, Polish, Russian, Serbian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2017 Transition Technologies S.A.
Price
$1.99

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like