Screenshots

Description

Silk Road Banking AD Skopje

Silk Road Mobile banking is banking service which offers you access to the services you utilize everyday trough Silk Road Web Banking and Silk Road Banks’ web page. This application Silk Road Bank Skopje is designed to provide you a quick and simple access from your mobile or tablet to the following:
∙ Free access to your funds wherever you are
∙ Performing banking transactions at anytime
∙ Quick and safe non-cash payment
∙ Free internal payments
∙ Free balance check and statements
∙ View your loan balance statements
∙ Lowest fees
∙ List of exchange rates
∙ ATM and Branch locator
For quick and easy access to Silk Road Mobile banking service, please click here.

CHARACTERISTICS
Silk Road Mobile Banking application – Silk Road Bank Skopje allows you to manage your assets and transactions easily, and offers you a great deal of advantages and benefits:

∙ Information
Thanks to this service, you have free and detailed balance check and information on your account: current balance, payment orders, and bank statements review. Your Silk Road Mobile Banking access allows you to review also the balance of your loan account in the Bank, the scheduled payments as well as review of the repaid loans.

Transaction
This service allows you carry out quick and secure bank transactions at any time. You can pay orders online and carry out non-cash payments at any time suitable to you, no matter if you are at home, at work or away.
∙ Archives
Silk Road Mobile Banking also offers you a detailed review of all past payment orders, as well as bank statements for the requested dates. Thus, you can check all your past account balances at all times.
Service
-----------------------------------------------------------------------------------
Silk Road Мобилно Банкарство

Мобилно плаќање е банкарски сервис кој ги обединува услугите кои може да ги добиете секојдневно преку Интернет Банкингот и Веб старната на Банката. Oваа апликација Ви овозможува едноставен и пред се модерен начин на брз пристап до вашата банкарска сметка, со кој ви нудиме:
• бесплатен пристап до вашите средства каде и да сте
• извршување банкарски трансакции во секое време
• брзо и безбедно безготовинско плаќање
• бесплатни интерни плаќања
• бесплатен увид на состојба и изводи
• преглед на состојба на кредит во Банката
• најниски провизии
• курсна листа
• мапа на експозитури и банкомати.
Сега може лесно и брзо да ги добивате банкарските услуги, каде сакате, кога сакате!

Карактеристики
Апликацијата за мобилно банкарство „Силк Роуд Банка Скопје“ го олеснува начинот на кој управувате со Вашите средства и трансакции и Ви нуди голем број предности и поволности.

Информација
Благодарение на оваа услуга во секое време имате:
• бесплатен и детален увид и информации за вашата сметка, преглед на моменталната состојба на сметката;
• преглед на налози и изводи;
• состојбата на кредитот во Банката, распоредот на плаќања за истиот;
• увид во исплатените кредити;
• проверка на орочените депозити.

Трансакција
Оваа услуга Ви овозможува брзи и безбедни банкарски трансакции во секое време; плаќање налози онлајн и други безготовински плаќања во време кога Вам Ви одговара.

Архива
Силк Роуд Мобиле Банкинг Ви овозможува детален преглед на сите минати налози, како и изводи за барани датуми. На тој начин во секое време имате целосен увид на сите минати состојби на Вашата сметка.

What’s New

Version 2.0.5

- Bugfixes and improvements

Information

Seller
Silk Road Bank AD Skopje
Size
90.5 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
17+
Unrestricted Web Access
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like