Screenshots

Description

SiteMAGE, là 1 phần mềm, 1 ứng dụng đa nền tảng quản lý vật tư và kho công trình xây dựng.

SiteMAGE mang những lợi ích của công nghệ phục vụ quản lý vật tư và kho công trình xây dựng, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu thất thoát và tăng lợi nhuận cho các nhà thầu.

Các tính năng chính:
- Quản lý tổ chức – theo mô hình công ty & nhiều dự án.
- Quản lý quy trình công việc (Kế hoạch vật tư, yêu cầu vật tư, nhập xuất chuyển kho)
- Quản lý kế hoạch vật tư, gồm kế hoạch tổng dự án, kế hoạch cho từng tháng hoặc kế hoạch khác do nhà thầu tự định nghĩa.
- Quản lý vật tư, danh mục vật tư.
- Quản lý kho, gồm các tính năng chính là xuất, nhập, chuyển kho, báo cáo xuất, nhập, tồn, ...
- Tính năng thông báo, cảnh báo nhập hàng, cảnh báo khi khối lượng nhập sắp tiệm cận hoặc vượt khối lượng thầu
- Quản lý nhân viên
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý khách hàng

What’s New

Version 3.0.4

Cập nhật tính năng thông báo

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

LongNT24 ,

Tiện

Tra cứu số liệu công trình khá tiện

App Privacy

The developer, Hong Nguyen Ngoc, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like