SlimCRM 4+

Dinh Xuan Huong

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

SlimCRM vừa là phần mềm CRM, quản trị dự án, quản lý tài chính và công cụ truyền thông nội bộ.

SlimCRM có đầy đủ 6 nhóm tính năng chuẩn mực của hệ thống CRM.
1 - Marketing / Trước bán hàng
2 - Sales / Trong bán hàng
3 - Services / Sau bán hàng
4 - Collaboration / Làm việc nhóm
5 - Reports / Báo cáo phân tích
6 - System / Tùy chỉnh hệ thống

LIÊN HỆ:
SlimCRM - phần mềm CRM dễ sử dụng nhất
Hotline: 0243 2066 000
Email: info@slimsoft.vn
Website: www.SlimCrm.vn

What’s New

Version 2.3

- Bổ sung màn hình loading
- Thêm tính năng thông báo push notification

App Privacy

The developer, Dinh Xuan Huong, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Productivity