Smart City - 3D 4+

Simopt, s.r.o.

Designed for iPad

    • 1.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Aplikace „Smart City 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů představí zajímavý pohled do fungování moderního chytrého města. Smart City je v poslední době často skloňovaný termín, se kterým operují velké světové metropole, ale i obyčejná malá městečka. Stále více obyvatel se totiž stěhuje do měst, která však kvůli přeplněnosti a zhoršujícímu se životnímu prostředí přestávají být příjemným místem pro život. Města, která se s tímto trendem nechtějí smířit, čeká zásadní a nezbytná proměna. V rámci udržitelného rozvoje se musí začít chovat zodpovědně, aby snížila negativní dopady urbanizace, zefektivnila využívání všech druhů energií a zlepšila dopravní situaci na svém území. Výsledkem by mělo být zkvalitnění životního prostředí a zachování příjemného prostoru pro život obyvatel.

Seznamování se Smart City začíná pohledem na jednoduchý 3D model části fiktivního města se zvýrazněnými objekty a oblastmi městské infrastruktury, kterých se tento fenomén dotýká. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze město prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Zvolením označeného objektu se dostáváte do další – textově-obrazové informační úrovně aplikace. Kromě popisu a principu fungování oblasti zde najdete nejnovější chytré trendy rozvoje měst, přínosy a výhody daných řešení, nejznámější a nejúspěšnější domácí a světové realizace spolu se souborem ilustračních fotografií. U relevantních objektů, týkajících se energetických potřeb obyvatel měst, je představena činnost společnosti ČEZ ESCO, jako významného hráče na poli moderních energetických a informačních technologií.

Chytré město sestává z chytrých budov a chytrých domácností, ve kterých žijí lidé. Proto je druhá část aplikace Smart City 3D věnována chytrému domu a domácnosti jako základní stavební buňce města. Vybrané objekty představují základní přehled technologií a inteligentních zařízení, zabezpečujících bezproblémový, ekonomický a ekologický chod domácnosti a zvyšujících komfort a kvalitu žití jejích obyvatel.

A kterých oblastí se vlastně projekty chytrých měst dotýkají? Zkusme pojmenovat aspoň ty nejdůležitější z nich:

• Řízení a strategie rozvoje města – osobní a angažovaný přístup úředníků, dlouhodobě udržitelný rozvoj, strategické plánování,
• Rozvoj města – preference zelených urbanistických řešení, rozšiřování zeleně a vodních ploch, zlepšení mikroklimatu,
• Komunikace – rozvoj a využití městských komunikačních sítí, dostupné informace pro každého,
• Bezpečnost obyvatel – dosažení vysokého stupně ochrany osob i majetku,
• Zdroje energií – začlenění OZE do systémů zásobování energií, soběstačnost, řízení spotřeby, zvyšování energetické efektivnosti, chytré sítě,
• Správa budov – úspory spotřeby energií, kvalita vnitřního prostředí, monitorování provozu objektu a jeho chytré řízení dle požadavků uživatele,
• Doprava – optimalizace řízení dopravy v závislosti na dopravní situaci, priorita průjezdů vozidel s právem přednostní jízdy, sdílená doprava (bikesharing, carsharing),
• Ekologická doprava – preference bezemisních technologií pohonu (elektromobilita, vodík),
• Parkování – informace o dostupnosti parkovacích míst, navigace k volnému místu, jeho rezervace a zaplacení,
• Veřejné osvětlení – snížení spotřeby, zvýšení bezpečnosti ve městě, inteligentní řízení lamp podle momentální situace, rychlá diagnostika a cílená oprava, eliminace světelného smogu,
• Odpadové hospodářství – kvalitní a efektivní řízení svozu a třídění odpadů a jeho druhotné zpracování.

Přijetí koncepce chytrého města je běh na hodně dlouhou trať, skládající se z koncepčního a kontinuálního prosazování chytrých řešení a připravování velkých, ale i docela malých projektů. Jde především o kvalitativní posun v myšlení zástupců vedení města, současně se změnou zažitých postojů a priorit firem i samotných obyvatel. Cílem všech aktivit spojených s koncepcí chytrých měst (Smart City) je kontinuální zlepšování kvality života obyvatel a zabezpečení stálého a udržitelného rozvoje města.

What’s New

Version 2.0

Podpora nových zařízení.

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Simopt, s.r.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Games
Education
Lifestyle
Education
Travel
Health & Fitness

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education