SmartFOL 4+

Mikrosel Bilişim

    • Free

Screenshots

Description

FOL; fabrika üretim performansını ölçen bir bilgi otomasyon sistemidir. Üretim verimini arttıran, kaliteli üretimi sağlayan ve toplam üretkenliği hızlandıran bir dizi teknolojik araç ve raporlama sistemlerinden oluşan bir IT altyapısıdır. Üretim sahasından otomatik ve/veya manuel toplanan ham datayı merkezi depolama havuzunda toplayarak işleyen ve aksiyon verilerini derleyerek anlamlı sonuçlar üreten anlık raporlama sistemidir.

FOL; Sürekli gelişme için 6 sigma, TPM veya benzerleri performans yönetim sistemi uygulayan, Kayıp ve verimsizlik nedenlerini araştıran, Kalite maliyetlerini azaltmak isteyen,İzlenebilirliğe önem veren, Üretim verilerine ve performans göstergelerine hızlı erişmek isteyen, Bilgiyi tüm personel ile paylaşarak toplam üretkenlik ve kalite çemberleri yaklaşımını destekleyen fabrikalar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

FOL; hat, proses ve mikserlerden aldığı datayı ilgili şablonlar aracılığı ile Internet gezgini ile kullanıcıya sunar. FOL ile birçok üretim parametresini çok kısa bir zamanda görmeniz mümkün. Bu parametrelerden bazıları: Verim (OEE), Kapasite Kullanımı, hat hızı, fazla dolum, zaiyat miktarları, kaliteli zaman, değerli zaman, üretim zamanı, Arıza adetleri, duruş süreleri ve daha yüzlercesi... Sonuç olarak FOL, tüm kayıplarda gözle görülür bir azalma sağlayacaktır (verim ve kapasite artışı, personel optimizasyonu, fazla çalışma saatlerinde düşüş, yatırımın geri dönüşünde artış ve malzeme kayıplarında azalma)

What’s New

Version 1.2.0.0.0069

Hata Duzeltmeleri ve Performans Iyilestirmeleri

App Privacy

The developer, Mikrosel Bilişim, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

NBYS IBYS - ISG
Business
Wise Dynamic
Business
BrokersApp
Business
Native Lumen
Business
Kontinus-İSG
Business
Yönet 724
Business