Snímky obrazovky iPhonu

Popis

Space Patrol - Enemy ships approach the earth. Behind the asteroid belt awaits enemies led by three mothership. Get in your red predator and stop the enemy threat. Destroy the motherships and save your planet.

Simple space 2D shooter with 3D objects. 3 levels in this version, another levels after update.

No additional payments in game!

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojář Kamil Kopecky nesdělil společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářem.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojář vyzván při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Podporuje

  • Rodinné sdílení

    Se zapnutým Rodinným sdílením bude moci tuto aplikaci používat až šest členů rodiny.