SSF Grannsamverkan 4+

SSF Stöldskyddsföreningen

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Grannsamverkan – En brottsförebyggande metod
Grannsamverkan är en metod för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Appen från SSF Stöldskyddsföreningen är till för att underlätta Grannsamverkan. Den sprider kunskap om Grannsamverkan och förenklar kommunikation. Appen förenklar för redan etablerade grupper och ger information till intresserade om hur man startar Grannsamverkan i nya område. I Appen ges aktuella råd om hur man bäst skyddar sig, sitt hem och värdesaker. Poliser kan enkelt beställa material, komma åt filmer och broschyrer, få in tips samt kommunicera ut information till sina Grannsamverkansområden.
Appen är framtagen med stöd av intressenterna i Samverkan mot brott (SAMBO) som är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

What’s New

Version 2.0.1

Buggfix: Bjuda in och ansöka till grupp är nu åtgärdat

App Privacy

The developer, SSF Stöldskyddsföreningen, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Byggahus.se
Social Networking
Vinterfåglar Inpå knuten.
Social Networking
Mötesglädje
Social Networking
Carehood
Social Networking
Boappa
Social Networking
Almedalen Just Nu
Social Networking