Stare Powązki 4+

Fundacja Stare Powazki

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Aplikacja „Stare Powązki” ułatwia odnajdywanie grobów, poruszanie się po cmentarzu, spacery tematyczne, poznawanie życiorysów osób pochowanych, a także edukację o historii tej warszawskiej nekropolii. Narzędzie powstało z wykorzystaniem danych z inwentaryzacji Starych Powązek, wykonanej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Istniejący obecnie system nazewnictwa kwater narastał z biegiem czasu przez przeszło 150 lat i ma dziś wartość zabytkową. Mamy tu do czynienia z zabytkiem niematerialnym, ponieważ system ten jest cennym dokumentem rozwoju historycznego tej nekropolii. Historyczna numeracja kwater utrudnia odnajdywanie poszczególnych grobów. Dzięki aplikacji można prowadzić na Powązkach także projekty edukacyjne dla młodzieży z historii i historii sztuki. Aplikacja zawiera szlaki tematyczne prowadzące odwiedzających nekropolię śladem osób spoczywających na Starych Powązkach. Zawiera historię nekropolii oraz krótki opis sztuki sepulkralnej, wraz z jej symboliką od XVIII do XXI wieku. Jest innowacyjnym rozwiązaniem pomagającym upowszechniać wiedzę o cmentarzu, ale także przez pryzmat pochowanych na Starych Powązkach osób, o historii nie tylko stolicy, ale również całego kraju.

CO ZNAJDZIESZ W APLIKACJI?
• wyszukiwarkę grobów,
• lokalizator nagrobków sprzężony z nawigacją,
• prezentację not biograficznych osób spoczywających w danych grobach,
• propozycje spacerów tematycznych – wybór poszczególnych ścieżek,
• informacje o cmentarzu Stare Powązki, w tym: bieżące informacje o funkcjonowaniu cmentarza, rys historyczny oraz info „Jak dojechać do cmentarza”.

ZWIEDZANIE I EDUKACJA
Aplikacja zachęca warszawiaków i turystów do zapoznania się z bogactwem zbiorów nekropolii. Możliwość wykorzystania aplikacji w celach edukacyjnych została stworzona także z myślą o odbiorcach dorosłych. Dzięki niej będą oni mogli poznać historię wielu znanych i zasłużonych Polaków tam pochowanych oraz przyczynić się do promocji ochrony zabytków kultury w Polsce. Nie mniej ważnym celem jest popularyzacja wśród instytucji i indywidualnych darczyńców idei ratowania dziedzictwa narodowego, jakim są Stare Powązki.

FUNDACJA STARE POWĄZKI
Archidiecezja Warszawska będąca opiekunem cmentarza, postanowiła założyć Fundację Stare Powązki, której misją jest zachowanie dziedzictwa i historycznego charakteru tego miejsca wiecznego spoczynku wielu pokoleń Polaków. Oprócz działań z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, Fundacja za cel przyjęła promowanie Starych Powązek jako wielkiego dziedzictwa kulturowego i dobra narodowego. Poprzez liczne programy edukacyjne o sztuce i historii, Fundacja pragnie uświadamiać społeczeństwu znaczenie dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej.

What’s New

Version 2.0.8

Dodaliśmy audiodeskrypcję do sekcji Cmentarz Powązkowski

App Privacy

The developer, Fundacja Stare Powazki, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Wasza Warszawa
Education
MZPRL Audio Guide
Education
Fiszki PONS
Education
Muzeum Wojska Polskiego
Education
Msza Święta
Education
Extermination Camp Treblinka 2
Education