Screenshots

Description

DARMOWA mapa Doliny Baryczy offline

JEDYNA ze szlakami turystycznymi

NAJWIĘKSZA baza miejsc noclegowych, restauracji i sklepów

Stawy Milickie to bezpłatna aplikacja dla turystów zawierająca m.in.: mapy z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, bazę ptaków i listę ciekawych miejsc Doliny Baryczy. Została stworzona z myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych i tabletów, używa lokalizacji GPS.

FUNKCJE:

- szczegółowa mapa Doliny Baryczy dostępna offline (OpenStreetMap) z oznaczeniem rezerwatu ornitologicznego „Stawy Milickie”

- trasy turystyczne Doliny Baryczy - piesze, rowerowe, kajakowe, trasy edukacyjne, fotosafari

- lista miejsc noclegowych, restauracji i sklepów; m.in. objętych znakiem "Dolina Baryczy Poleca"

- baza najczęściej spotykanych w rezerwacie ptaków

- ciekawostki i artykuły o historii regionu

- galerie zdjęć z Doliny Baryczy

Niebawem także:

- zadania dla użytkowników z elementami grywalizacji

- dodawanie swoich zdjęć i miejsc

- wydarzenia i konkursy

Źródła informacji zawartych w aplikacji: stawymilickie.pl, ptaki.info, barycz.pl, dbpoleca.barycz.pl. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


FREE offline map of The Valley of Barycz
THE ONLY ONE with tourist trails
THE BIGGEST data base of accommodation, restaurants and shops

Milickie Ponds is a free application created for tourists, including, inter alia, maps of tourist trails, data base of birds and interesting places in the Valley of Barycz. It was created for users of mobile devices and tablets and uses GPS coordinates.

FUNCTIONS:

- detailed map of the Valley of Barycz available offline (OpenStreetMap), „Milickie Ponds” ornithological reserve indicated
- tourist routes of the Valley of Barycz - hiking, cycling, kayaking, educational, photosafari
- data base of accommodation, restaurants and shops, including branded with „The Valley of Barycz Recommends”
- data base of most popular birds in the reserve
- curiosities and articles about history of the region
- Valley of Barycz photo galleries

Coming soon:

- tasks for users with elements of ramification
- possibility of adding own photos and places
- events and competitions

Sources: stawymilickie.pl, ptaki.info, barycz.pl, dbpoleca.barycz.pl. Operation co-founded with European Union funds, as a part of Small Project included in 413 activity: Implementation of local development strategies, being part of Village Areas Development Programme for 2007-2013.

What’s New

Version 1.1.5

- nowa ikona
- drobne poprawki

App Privacy

The developer, Stawy Milickie, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like