iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Supermakler mobile to nowoczesna aplikacja transakcyjna, dzięki której za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego możesz inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynkach zagranicznych.
Intuicyjne menu umożliwia łatwą orientację w aplikacji nawet początkującym i mniej doświadczonym inwestorom.

Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji wiele funkcjonalności, które wspomagają zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym, w tym między innymi:
- rejestrację, modyfikację, anulację zleceń
- przegląd zleceń bieżących bez względu na sposób ich rejestracji – osobisty, telefoniczny, czy poprzez pozostałe internetowe platformy transakcyjne Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
- dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
- wykresy bieżące i historyczne
- prezentację stanu rachunku
- zapisy w ofercie publicznej
- podgląd komunikatów wysyłanych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Z aplikacji może korzystać każdy klient Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, posiadający dostęp do rachunku inwestycyjnego przez internet. Jeżeli posiadasz dostęp do serwisu transakcyjnego supermakler, zaloguj się do aplikacji mobilnej wykorzystując ten sam identyfikator i hasło.====

Supermakler mobile is a modern application, through which you can invest on Warsaw Stock Exchanege and Foreign Markets by PKO BP Securities.
Our customers have access to a clear and transparent user interface with intuitive icons that allow for easy orientation in the application even beginners and less experienced investors.

App users have many features that support the management of the brokerage account, including:
- sending, modification, cancellation orders
- access to the full list of current orders regardless of registration - in person, by telephone, or through other online trading platforms PKO BP Securities.
- quotes in real time
- current and historical charts
- presentation of brokerage account
- orders in public offering
- view messages from PKO BP Securities

The new application can be used by any client PKO BP Securities with access to supermakler.
If you have access to an online service supermakler, you can log in to the mobile application using the same ID and password.

Co nowego

Wersja 11.036

Poprawa błędu dotyczącego logowania do aplikacji na urządzeniach z iOS 9

----

Fixed bug with logging in to the application on devices with iOS 9

Prywatność w aplikacji

Deweloper (PKO BP S.A.) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka