Screenshots

Description

Ứng dụng khảo sát trực tuyến, biểu mẫu thu thập dữ liệu trên di động.

Người dùng tích điểm qua việc thực hiện khảo sát, kiểm thử, đánh giá, phản hồi sản phẩm và dịch vụ.

- Cá nhân và tổ chức nghiên cứu thị trường hay đánh giá sản phẩm, ứng dụng hay dịch vụ (gọi tắt là Người khảo sát) thiết kế khảo sát, biểu mẫu trên surbee.io.

- Người trả lời (đáp viên) làm khảo sát, đánh giá sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ qua app Surbee.

What’s New

Version 3.1.0

- Cập nhật các tính năng mới
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

frustratedvnuser ,

Very useful app

I don't review app often, but this app is really useful and robust app. I use it for my classes to take attendance, give in-class quizzes, and collect surveys. I save much time from doing these things without this app. So many thanks!

ha singer ,

Nhập mã XI9IJ

Nhập mã XI9IJ

App Privacy

The developer, Vu Nguyen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like