SYSDO 4+

Eurosat CS, spol. s r.o.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

EN:
Mobile app for the users of the SYSDO attendance system.

We are listening to the needs of our customers about being mobile anywhere at any time. That is why we created a mobile application from the Eurosat CS company, which is allowing you to quickly get all the needed data about the attendace of your employees in your company from the SYSDO system. You can watch the attendance in realtime, check the working plan or use the Virtual terminal (electronical substitute of the hardware card / fingerpring reader). All of this is done right from your mobile phone.

Note: This application servers ONLY to our customers which are using the attendance system from the Eurosat CS company (product SYSDO).


CZ:
Mobilní aplikace pro uživatele docházkového systému SYSDO.

Kvůli potřebě našich zákazníků být neustále mobilní i mimo kancelář je zde pro Vás dostupná mobilní aplikace společnosti Eurosat CS, která Vám umožňuje snadno a rychle získat všechna potřebná data o Vaší docházce ze systému SYSDO a to kdykoliv a odkudkoliv. Jste schopni sledovat docházku všech Vašich zaměstnanců v reálném čase, sledovat plán Vaší docházky a využívat Virtuální terminál (elektronickou náhradu hardwarové čtečky karet / otisků prstů). To vše je zprostředkováno přímo přes Váš mobilní telefon.

Poznámka : Aplikace slouží POUZE pro zákazníky společnosti Eurosat CS (produkt SYSDO).

What’s New

Version 1.8.2

EN:
- Sick day per hours request
- Request state pending
- Request for events (leave, doctor, ...)
- Bug fixes

CZ:
- Sick day žádost po hodinách
- Stav žádosti schvalování
- Žádosti o události
- Oprava chyb

App Privacy

The developer, Eurosat CS, spol. s r.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location
  • Identifiers
  • Other Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

AutoGPS Logbook
Business
NV Logistics Logbook
Business
PACE Tracker Mobile
Business
MotoMon GPS Tracking
Business
AutoGPS 2
Business

You Might Also Like

Clockster
Business
Generations CU Mobile
Finance
Beds24
Business
Letsbox.it
Business
ProPlans - Construction App
Business
Salary Calculator Plus
Business