Screenshots

Description

Ứng dụng "Tính Lãi Vay" cung cấp cho bạn một kênh tham khảo về dòng tiền trong suốt kì hạn vay.
Bảng tính về tiền gốc, tiền lãi, tổng tiền phải trả mỗi tháng ... trong ứng dụng được tính theo 4 phương pháp khác nhau:
PP1: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi hàng tháng dựa trên dư nợ giảm dần.
PP2: Trả tổng tiền gốc và lãi cố định hàng tháng. Tiền lãi tính trên dư nợ giảm dần.
PP3: Trả gốc cố định hàng tháng - trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu
PP4: Trả gốc cuối kì hạn - trả lãi dựa trên dư nợ ban đầu
Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ gửi mail thông tin các khoản vay hỗ trợ ngân hàng và khách hàng làm việc nhanh chóng và tiện lợi.

What’s New

Version 1.0.1

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Privacy

The developer, giang pham, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like